ครุศาสตร์ ราชภัฏราชสีมา เปิดบ้านประชุมวิชาการ “ครูของพระราชาเพื่อพัฒนาทองถิ่น”


ครุศาสตร์ ราชภัฏราชสีมา เปิดบ้านประชุมวิชาการ “ครูของพระราชาเพื่อพัฒนาทองถิ่น”

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 “ครูของพระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2

ภายในงานได้จัดให้มีการมอบรางวัลครูต้นแบบและศิษย์เก่าดีเด่น การบรรยายพิเศษเรื่อง ศาสตร์พระราชากับการสร้างครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย และประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนบนฐาน PLC, ทักษะ EF รากฐานสู่ทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21, การใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอนแบบ Active Learning, การใช้ CBL เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และคุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการจัดงานได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ : Newคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คณะครุศาสตร์ อาคาร 17 ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1721, 1722

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *